Kani Karaca - Sazlar çalınır, çamlıcanın bahçelerinde
Sazlar çalınır, Çamlıcanın bahçelerinde 
Bülbül sesi var, şarkıların nağmelerinde 
Bir taze emel var şu kızın Handelerinde 
Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde 


Nakarat:
Gül yüzün gülşende cânâ gösterirken gül güle
Hem-zebân-ı nâle vü zâr oldu bülbül bülbüle
Rûyin üzre ey perî pîçîde gördüm zülfünü
Bâğ-ı cennetde sarılmış sanki sünbül sünbüle
*********************************
Ey benim canım, 
sen gül bahçesinde gezinip gül yüzünü güllere gösterirken, 
senin bülbülün olan ben de o bahçenin bülbülleri ile dertleştim, 
onlarla beraber ağlaştım. 
Yüzüne düşmüş zülüflerini birbirine dolaşmış halde gördüm de sanki cennette birbirine sarılmış sümbüller gibiydiler.


Beste: Yesâri Âsım Arsoy 
Güfte: Yesâri Âsım Arsoy 
Makam: Hicaz 
Usûl: Aksak 
İcra: Kani Karaca

NOTA


1
2

Post a Comment

0 Comments