Emel Taşçıoğlu - Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun?


 • Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun
  Gördün güzelleri beni unuttun
  Sılaya dönmeye (gelmeye) yemin mi ettin

  Gayrı dayanacak özüm kalmadı
  Mektuba yazacak sözüm kalmadı

  Yarim sen gideli yedi yıl oldu
  Diktiğin fidanlar meyveyle doldu (meyvalar verdi)
  Seninle gidenler sılaya döndü

  Gayrı dayanacak özüm kalmadı
  Mektuba yazacak sözüm kalmadı

  Yarimin (Ağamın) giydiği ketenden gömlek
  Yoğumuş dünyada öksüze gülmek
  Gurbet ellerinde kimsesiz ölmek

  Gayrı dayanacak özüm kalmadı
  Mektuba yazacak sözüm kalmadı

  İğde çiçek açmış dallar görünmez
  Dağlar diken olmuş kervan oturmaz
  Benim bağrım yufka sitem götürmez

  Gayrı dayanacak özüm kalmadı
  Mektuba yazacak sözüm kalmadı
 • Ahmet Gazi Ayhan

 • Kayseri

Post a Comment

0 Comments